Ik denk dat het over een jaar beschik­baar kan zijn in Ned­er­land, als we er een beet­je aan trekken. Er zijn vorig jaar opnieuw te veel jonge homo­man­nen geïn­fecteerd ger­aakt met hiv. Daar mogen we echt wel vaart achter zetten. We hebben te mak­en met geneesmid­de­len waar dossiers van zijn, dus de reg­is­tratie voor de toepass­ing als PrEP hoeft niet zoveel tijd te kosten. Iemand moet de kar trekken. Schor­er, Aids Fonds, Hiv Verenig­ing Ned­er­land en GGD zouden daar een belan­grijke rol in kun­nen spelen.”

- Joep Lange

(via Schor­er Mag­a­zine num­mer 22, herf­st 2011)

Last updated 31/12/2016