Het PrEP­nu-pro­moti­eteam heeft in deze Pride Maand extra vri­jwilligers nodig om te helpen de belan­grijke bood­schap ‘Prep NU beschik­baar voor iedereen!’ meer bek­end­heid en draagvlak te geven in onze community.

Word jij onze gemo­tiveerde en over­tu­igende vri­jwilliger? Vind jij het leuk om op feesten en even­e­menten zoals Euro­Pride 2016, Fun­House, Rapi­do, Milk­shake Fes­ti­val en op andere plekken waar onze achter­ban te vin­den is mensen te informeren over PrEP? Geef je op: hallo@prepnu.nl

Bedankt!

Maak PrEP ons sym­bool voor #Pride2016!

Last updated 31/12/2016