PrEP­nu-mensen gaan tij­dens Euro­Pride Ams­ter­dam 2016 ver­schil­lende even­e­menten en feesten af om bezoek­ers te atten­deren op info over PrEP. Ze roepen er de mensen op om zich goed te informeren en zich in te zetten voor snelle invo­er­ing van PrEP in Ned­er­land. Dat kan op ver­schil­lende manieren, maar in elk geval ook door het teke­nen van de peti­tie.

Je kunt de man­nen van PrEP­nu onder andere aantr­e­f­fen op de vol­gende plekken:

5 augus­tus: Inva­sion
6 augus­tus: Bear Neces­si­ty
6 augus­tus: Fun­house XXL
7 augus­tus: Rapi­do

Last updated 31/12/2016