In de decem­ber­maand laat PrEP­nu mensen aan het woord die vertellen over hun ervarin­gen met PrEP of hun ideeën erover.

Van­daag Kris, die zichzelf een ‘gen­derver­rass­ing’ noemt.
Kris heeft veel mensen ver­loren aan aids, onder anderen zijn 34-jarige broer. 

Wil jij ook jouw ver­haal vertellen? Meld je dan aan via PrEP­nu Con­tact.

(via YouTube)

Last updated 31/12/2016