Gebruik je op dit moment al PrEP? Of zou je graag PrEP willen gebruiken? Doe dan mee aan een korte vra­gen­li­jst van de Uni­ver­siteit Maas­tricht. We zijn benieuwd naar je ervarin­gen en wensen!

De Uni­ver­siteit Maas­tricht heeft als enige onder­zoeksin­stelling in Ned­er­land een beurs van het AIDS Fonds gekre­gen om het gebruik van PrEP in Ned­er­land te onder­zoeken. De resul­tat­en gaan direct invloed hebben op de zorg van PrEP gebruik­ers. Daar­naast wor­den de resul­tat­en ook gebruikt om invloed uit te oefe­nen op de poli­tiek in Den Haag.

NAAR DE VRAGENLIJST!

Last updated 06/05/2017