In Ned­er­land hebben zich in de eerste vijf maan­den van dit jaar naar schat­ting al zo’n 300 nieuwe hiv-infec­ties voorgedaan. Die had­den voor een deel met PrEP voorkomen kun­nen wor­den. Maar poli­tieke balorigheid zorgt ervoor dat een besluit over de toepass­ing van PrEP in Ned­er­land is uit­gesteld tot halver­wege 2018.

VVD-min­is­ter Schip­pers van VWS heeft het PrEP-dossier vorig jaar uitbesteed aan de Gezond­hei­d­sraad, die haar opvol­ger, een nieuwe min­is­ter van volks­ge­zond­heid, erover zal adviseren.

Vol­gens Aids­fonds-directeur Louise van Deth komt zo’n advies sowieso te laat: ‘We verwacht­en het advies niet eerder dan 2018. Als het dan nog geïn­sti­tu­tion­aliseerd moet wor­den, komt PrEP pas in 2019 beschik­baar. Dat zijn weer vijfhon­derd nieuwe hiv-infec­ties. Dat vind ik echt verschrikkelijk.’

Mevrouw Van Deth sprak maanda­gavond in het tv-pro­gram­ma Nieuw­su­ur. Steeds meer mensen weten zelf de weg te vin­den naar PrEP. Daarover zei de Aids­fonds-directeur des­gevraagd: ‘Ik vind het een schande dat het nodig is, maar ik begri­jp het wel.’

In de FAQ op PrEPnu.nl staat duidelijk uit­gelegd waar je terechtkunt en waar je op moet let­ten als je je jezelf met PrEP wilt bescher­men tegen hiv en niet meer wilt wacht­en op poli­tieke goedgunstigheid.

(via Nieuw­su­ur en YouTube)

Last updated 30/05/2017