PrEP­nu start komende week met een weke­lijks PrEP-spreeku­ur in het cen­trum van Ams­ter­dam. Tij­dens dit spreeku­ur kun je al je vra­gen stellen over PrEP-gebruik en gener­ieke mid­de­len. Je kunt je meteen ook gratis op hiv lat­en testen. We helpen je bij je keuze voor zelf­s­tandig PrEP-gebruik. Bij ons kri­jg je onbevooro­ordeeld en vrien­delijk deskundig advies.

Aanstaande maandag vin­dt het spreeku­ur plaats op 10 juli van 17:30 — 19:00. Locatie: AHF Check­point.
(Waarschi­jn­lijk wordt het bin­nenko­rt vast op de zaterdag.)

Tevoren aan­melden is gewenst. Je kunt dat doen via spreekuur@prepnu.nl

Last updated 08/07/2017