Het eerste PrEP­nu-spreeku­ur op maandag 10 juli 2017 is suc­cesvol ver­lopen. Meteen na de bek­end­mak­ing liepen de aan­meldin­gen bin­nen en bin­nen 24 uur was het spreeku­ur volgeboekt. 

Het PrEP-spreeku­ur van PrEP­nu is bedoeld om mensen te helpen bij hun keuze voor veilig en ver­ant­wo­ord gebruik van gener­ieke PrEP. Hoe kom je aan goede betrouw­bare pillen? Hoe gebruik je ze? Wat voor medis­che begelei­d­ing is hier­bij nodig? PrEP­nu geeft je onbevooro­ordeeld, vrien­delijk en deskundig advies.

Voor­taan zal het spreeku­ur op zater­dag­mid­dag zijn. 

Het vol­gende PrEP-spreeku­ur is op 22 juli 2017.

Tevoren aan­melden is gewenst. Je kunt dat doen via spreekuur@prepnu.nl.

Last updated 12/07/2017