Het moment waar we lang op hebben gewacht: gener­ieke PrEP voor een zes­de van de pri­js die fab­rikant Gilead bij dezelfde apotheek vraagt voor Tru­va­da™. Vanaf maandag 30 okto­ber kun je met een recept terecht bij alle Plus-apotheken om PrEP te kopen van fab­rikant San­doz. De pri­js voor een ver­pakking van 30 stuks bedraagt €99,50.

Pri­js nog steeds te hoog
PrEP­nu is erg blij met deze stap, maar vin­dt een pri­js van bij­na 100 euro voor 30 pillen nog steeds te hoog. PrEP hoort thuis in het basis­pakket van de zorgverzek­er­ing, om voor iedereen bereik­baar te zijn. Zolang dat niet is geregeld zou een com­mer­ciële pri­js niet boven de 50 euro mogen uitkomen.

Zelf gener­ieke PrEP kopen
Als je wilt weten hoe je zelf veilig en betrouw­baar PrEP kunt kopen voor 50 euro of min­der, advis­eren we je om onze infor­matie in FAQ4 over gener­ieke PrEP te lezen. Heb je daar­na nog vra­gen, bezoek dan eens onze weke­lijkse workshop.

PrEP­nu houdt een weke­lijks gratis PrEP-work­shop in het cen­trum van Ams­ter­dam. Hier kun je al je vra­gen stellen over PrEP-gebruik en gener­ieke mid­de­len. We helpen je bij je keuze voor zelf­s­tandig PrEP-gebruik. Bij ons kri­jg je onbevooro­ordeeld deskundig advies.

Last updated 03/11/2017