Word een PrEP-War­rior en vaar mee met PrEPnu

Deze zomer barst onze hoofd­stad weer uit zijn voe­gen voor het groot­ste LHBTQI-even­e­ment van het jaar, Ams­ter­dam Pride. Het hoogtepunt van de Pride vormt steev­ast de boten­pa­rade over de gracht­en, dit jaar op zater­dag 4 augus­tus 2018. En het wordt een bij­zon­dere Canal Parade, want voor het eerst is er een PrEP­nu-boot! En het wordt nog beter, want jíj kunt mee­varen. Schri­jf je nu in!

Mee­varen in de Pride is een unieke ervar­ing, en op de PrEP­nu-boot zet je je ook nog eens in om meer bek­end­heid aan PrEP te geven. Heel belan­grijk, want PrEP is een onmis­baar wapen in de stri­jd tegen hiv.
Op onze boot pre­sen­teren we ons als de PrEP War­riors – helden van hiv-pre­ven­tie en heuse Griekse stri­jders. Hoe alles er pre­cies uit komt te zien zullen in de aan­loop naar de Parade steeds wat verder uit de doeken doen, dus houd ons in de gaten!

Wil jij deel uit­mak­en van dit unieke ini­ti­atief en de PrEP-rev­o­lu­tie verder ontkete­nen? Meld je dan nu aan voor de PrEP­nu-boot via het Ser­vi­cepunt van de Hiv Verenig­ing: servicepunt@hivvereniging.nl onder ver­meld­ing van PrEP­nu Boot. Ver­meld in je mail je naam, leefti­jd, tele­foon­num­mer en kled­ing­maat. Aan­melden kan alleen indi­vidueel, dus als je met vrien­den komt vra­gen we je ieder zelf te lat­en inschri­jven. De kosten voor deel­name bedra­gen €100. De eerste 10 inschri­jvers prof­iteren tot 20 mei echter van de ear­ly bird-pri­js van €90. Waar wacht je nog op?

Is mee­varen op een boot in de Pride niets voor jou, maar wil je dit PrEP­nu-ini­ti­atief wel ste­unen? Donaties zijn ook van harte welkom. Je kunt je bij­drage over­mak­en op reken­ing NL31INGB0000276979 van de Hiv Verenig­ing, onder ver­meld­ing van Donatie PrEP­nu. We zijn blij met ieder bedrag!

Last updated 14/05/2018