Nu komt het eropaan! Doe mee! Geef PrEPnu een gezicht!

In deze maand van de inter­na­tionale aid­scon­fer­en­tie AIDS2018 en de Pride Ams­ter­dam en (ein­delijk!) een regeling voor PrEP in Ned­er­land, komt het er nu écht op aan. PrEP­nu zal nadrukke­lijk zijn gezicht lat­en zien. We hopen dat jij erbij bent.

We kun­nen en moeten de wereld lat­en zien hoe belan­grijk wij het vin­den dat er een totaal­pakket aan pre­ven­tiemid­de­len voor iedereen beschik­baar is. We willen lat­en zien wat het voor ons, de LHBT-com­mu­ni­ty, betekent om na veer­tig jaar ein­delijk uitzicht te hebben op NUL hiv-infec­ties en het einde van aids.

Wil je mee­doen? Dat kan! Check de events op Prepnu.nl/events

Last updated 04/07/2018