Een 37-jarige man die bij GGD Ams­ter­dam op de wachtli­jst stond voor PrEP, heeft een aan­tal maan­den na zijn aan­meld­ing bij een soa-test te horen gekre­gen dat hij hiv-posi­tief is. Voor hem komt PrEP te laat. Momenteel staan er lan­delijk meer dan 2000 mensen bij de GGD’s op de wachtli­jst voor voor het PrEP-pro­gram­ma. Door het groeien van de wachtli­jsten komt het ook vak­er voor dat mensen in de tussen­ti­jd hiv oplopen. Lees hier het ver­haal van “Jordy”.

Bron: RTL nieuws 07/06/2022

Last updated 22/07/2022