Bij de GGD zijn er in Ned­er­land 550 gemeld maar vol­gens ver­schil­lende art­sen, waaron­der Rob Her­manussen, actief betrokken bij PrEP­nu, geeft dit maar een top­je van de ijs­berg weer. Vaak zijn de klacht­en mild bij een besmet­ting, soms merk je er hele­maal niets van. Art­sen roepen op tot SNELLE ACTIES, haast is gebo­den bij de vac­ci­natie tegen apenpokken. 

Lees hier het geplaat­ste artikel in de NRC.

(bron: NRC 18 juli 2022)

Last updated 18/07/2022