GGD Ams­ter­dam en GGD Haaglan­den begin­nen maandag 25 juli met het vac­cineren tegen mon­key­pox. De eerste uitn­odigin­gen zijn afgelopen week ver­stu­urd. Iedereen in het PrEP-pro­gram­ma zal een uitn­odig­ing kri­j­gen voor een vac­ci­natie. De uitn­odigin­gen gaan niet in een keer de deur uit, dus het kan zijn dat je nog even moet wachten.

Meer info over de vac­ci­natiecam­pagne kun je vin­den op de site van GGD Haaglan­den of GGD Ams­ter­dam.

Meer infor­matie over mon­key­pox vind je bij Man tot man.

Last updated 24/07/2022