Op maandag 25 juli is de Ned­er­landse vac­ci­natiecam­pagne tegen mon­key­pox ges­tart, de eerste week alleen bij de GGD-regio’s Ams­ter­dam en Haaglan­den. In de daarop vol­gende weken zijn ook de andere GGD’en begonnen met het zetten van prikken. Inmid­dels is de mon­key­pox­vac­ci­natie in alle regio’s van start gegaan.

Het heeft geen zin zelf con­tact met de GGD op te nemen. Mensen die in aan­merk­ing komen kri­j­gen een uitn­odig­ing van de GGD.

 

Last updated 22/08/2022