Omdat de toe­ganke­lijkheid van PrEP in Ned­er­land nog steeds te wensen over­laat en de over­heid weinig onderneemt om dit te ver­beteren lanceert DC Apotheken een pri­js­ac­tie rond Pride Ams­ter­dam. In de weken rond Pride is de pri­js tijdelijk ver­laagd naar €7,50 per ver­pakking (30 tablet­ten). Bij een bestelling via de online-dienst PrEP-direct betaal je daar­bovenop €4,95 verzendkosten.

Een overzicht van de pri­js van PrEP bij diverse apotheken in Ned­er­land vind je nog alti­jd op onze pri­js­li­jst.

In het tijd­schrift Winq ver­scheen een artikel over de achter­gron­den van deze actie: Apothek­ers in actie voor betaal­baarheid van PrEP

Last updated 27/07/2022