De introductie van PrEP: Een cascade van barrières en hoe wij die overwinnen door een wij te zijn

Last updated 13/02/2018

Een terug­b­lik op de PrE­PinEu­rope Sum­mit – Ams­ter­dam 2018 Dit week­end werd voor het eerst de PrE­PinEu­rope Sum­mit gehouden. In Ams­ter­dam; niet dankz­ij maar ondanks de Ned­er­landse regering zoals elders werd gesug­gereerd. Wel dankz­ij onder andere het Ned­er­landse Aids­Fonds dat finan­ciële onder­s­te­un­ing bood en daarom geprezen mag wor­den. Niet alleen voor […]

Januskop

Last updated 12/02/2018

Per­soon­lijk heb ik met de far­ma­ceutis­che indus­trie een tweeslachtige relatie, noem het gerust een haat-liefde­v­er­houd­ing. Enerz­i­jds dank ik mijn lev­en aan de vrucht­en van art­senijkundig onder­zoek, medici­jn­pro­duc­tie en –dis­trib­u­tie, anderz­i­jds roept de per­verse inhaligheid in deze bedri­jf­s­tak bij mij pure wal­ging op, wat ook weer niet goed is voor de […]

Houdt de seks erin!”

Last updated 31/12/2016

In de decem­ber­maand laat PrEP­nu mensen aan het woord die vertellen over hun ervarin­gen met PrEP of hun ideeën erover. Van­daag Kris, die zichzelf een ‘gen­derver­rass­ing’ noemt. Kris heeft veel mensen ver­loren aan aids, onder anderen zijn 34-jarige broer.  Wil jij ook jouw ver­haal vertellen? Meld je dan aan via PrEP­nu Contact. […]

Ga alsjeblieft aan het werk!”

Last updated 31/12/2016

In de maand van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebruiken, het willen gaan gebruiken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa aflev­er­ing 7: Michael. Michael doet mee aan AMPrEP. De pas­siviteit van de over­heid noemt hij ‘diep tri­est’. Daarom luidt zijn […]

Zomer

Last updated 02/01/2017

In de zomer van 2009, een paar dagen voor mijn vakantie, kreeg ik te horen dat ik hiv had. Ik was een jonge­man van 27 in een fase van mijn lev­en waarin ik niet alti­jd con­se­quent con­dooms gebruik­te. Angst voor hiv had alti­jd wel in mijn achter­hoofd gespeeld, maar angst […]

Doorbreek de taboes en stop het stigma!”

Last updated 31/12/2016

In de week van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebruiken, het willen gaan gebruiken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa aflev­er­ing 4: Jör­gen met een bood­schap voor de com­mu­ni­ty. Jör­gen heeft al 8 jaar hiv. Toch maakt hij zich sterk […]

Gilead, maak PrEP betaalbaar!”

Last updated 31/12/2016

In de week vooraf­gaand aan Wereld Aids Dag laat PrEP­nu mensen aan het woord die PrEP gebruiken, willen gebruiken of PrEP niet (meer) nodig hebben. Wil jij ook jouw stem lat­en horen? Stu­ur ons dan even een bericht of meld je aan via PrEP­nu Con­tact. Van­daag PrEP­nu Sofa aflev­er­ing 1: […]